ลดการใช้รถกับเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

เมื่อคุณลดการใช้รถ คุณก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยการเริ่มปั่นไปกับเราตั้งแต่วันนี้

ไมล์แรก และไมล์สุดท้าย

เพราะการเดินทางด้วยพาหนะขนาดเล็กที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสะดวกสบายต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันระหว่างไมล์แรกและไมล์สุดท้ายของคุณคือภารกิจของเรา

ก่อตั้งในสิงคโปร์

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ในวันปลอดรถโลกปี 2017 เป้าหมายของเราก็เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของระบบขนส่งในสิงคโปร์และช่วยลดการพึ่งพาการใช้รถในการเดินทาง